Taxiopleidingen

Ieder taxichauffeur is tegenwoordig verplicht om de Basisopleiding Taxichauffeur te hebben afgelegd.

De Basisopleiding Taxichauffeur kent zowel een theorie als een praktijk deel. Tijdens de lessen komen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde;

- Verkeerswetgeving
- Wet -en regelgeving met betrekking tot het taxivervoer
- Administratie en documenten
- Ritvoorbereiding en ritprijs
- Verantwoorde en veilige verkeersdeelname
- Optreden bij verkeersongevallen
- Communicatie
- Klantgerichtheid en beroepshouding
- Conflictsituaties en eigen gedrag
- Handelen bij agressie
- Afhandelen van klachten
- Topografische kennis van Nederland
- Professioneel rijgedrag
- Oplossen van storingen
- Omgaan met boord -en communicatieapparatuur
- Route en rijtijd
- Klantensoorten en gedrag
- Afhandeling van ongevallen

Het examen bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte. Het examen wordt afgenomen door de divisie CCV van het CBR.

Het theorie-examen bestaat uit 40 multiple choice vragen. Per vraag zijn er 3 antwoordmogelijkheden, waarvan steeds 1 goed is. Om te slagen, moeten er minimaal 32 vragen (80%) juist beantwoord worden.

Het praktijkexamen duurt 85 minuten. Tijdens het examen krijgt de kandidaat een tweetal routeopdrachten. De eerste routeopdracht zal het aanrijden van locaties in de betreffende examenplaats zijn. Bij deze routeopdracht mag de kandidaat gebruik maken van stratenboek of navigatie-apparatuur.Van de kandidaat wordt verwacht dat elk willekeurig adres met behulp van deze hulpmiddelen vlot, veilig en comfortabel kan worden bereikt.

De tweede routeopdracht wordt uitgevoerd aan de hand van borden of aanwijzingen.

Tijdens het gehele examen staan veilig, comfortabel en sociaal verkeersgedrag centraal. Daarnaast wordt gelet op een energiebewuste omgang met het voertuig en op omgang met de klant. Tevens zal het in theorie geleerde in de praktijk getoetst worden.

Voor het examen straattaxi zal er nog een mondelinge bevraging volgen waarbij een door de kandidaat meegebrachte kaart centraal staat. De kandidaat moet nu punten aanwijzen en routes plannen welke gebaseerd zijn op een lijst van 50 punten.

 

Basisopleiding taxichauffer € 549,00
Examenkosten taxichauffeur volledig € 312.00
Examenkosten taxichauffeur beperkt  € 273.00

 

 

Aanvraag taxiopleiding

Voornaam(*)
Ongeldige invoer

Achternaam(*)
Ongeldige invoer

Geboortedatum(*)
Ongeldige invoer

Adres(*)
Ongeldige invoer

Postcode(*)
Ongeldige invoer

Plaats(*)
Ongeldige invoer

Telefoonnummer(*)
Ongeldige invoer

Emailadres(*)
Ongeldige invoer

Onderwerp(*)
Ongeldige invoer

Bijzonderheden
Ongeldige invoer

Bewijs dat u geen robot bent(*)
Bewijs dat u geen robot bent
Ongeldige invoer